Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể, nhất là các vụ dư luận quan tâm.

Ngày 6-7, tại Sóc Trăng, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, tiêu cực) tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh Sóc Trăng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Sóc Trăng ảnh 1

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: QUANG TUẤN

Cụ thể, trong 10 năm, qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra nội bộ, hoạt động nghiệp vụ, các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện, chuyển giao 210 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 111 nguồn tin với 179 bị can.

Các nguồn tin, vụ việc chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm. Cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có chuyển biến tốt hơn.

Thời gian tới, bà Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác PCTN, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cần quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Riêng đối với cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực, bà Trương Thị Mai yêu cầu phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự nhân phẩm, vì có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh PCTN, tiêu cực như kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực mới đây.

Tỉnh đoàn Bình Dương có Bí thư mới

Tỉnh đoàn Bình Dương có Bí thư mới

(PLO)- Từ năm 2010 đến nay, bà Trần Thị Diễm Trinh giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tỉnh Đoàn Bình Dương và có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn.