Biển cấm, camera cũng chào thua - ảnh 1

Bên cạnh đó, trên bảng cảnh báo khu vực có gắn camera quan sát. Thế nhưng những cảnh báo ấy vẫn chưa hiệu quả vì rác vẫn thường chất đống nơi đây.