Chiều ngày 19-9, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người điều hành chùa Kỳ Quang 2 đã có thông báo gửi đến thân nhân người chết có tro cốt được gửi tại chùa bị xáo trộn về kết quả nhận dạng và kế hoạch xử lý tiếp theo.

Theo thông báo, từ ngày 9-9 đến ngày 17-9 đã có 478 hũ được thân nhân nhận dạng và đầy đủ thông tin. Trong đó, có 388 hũ đá trắng và hủ sành, 90 hũ sành có đầy đủ thông tin chưa có thân nhân đến nhận.

Tổng số các tro cốt các gia đình nhận dạng trùng là 45 hũ. Tổng số các tro cốt được gia đình nhận dạng nhưng còn nghi ngờ là 45 hũ. Tổng số di ảnh (chỉ thờ ảnh tại chùa) được các thân nhân nhận dạng là 14 hình.

Theo đại diện chùa Kỳ Quang 2, bắt đầu từ ngày 18-9 nhà chùa sẽ phân loại những phần tro cốt đã nhận diện, nghi ngờ giống và nhận diện trùng hoặc chưa được nhận diện. Từ ngày 22-9, chùa sẽ điện thoại mời các gia đình nhận diện trùng hủ tro cốt đến đối chứng nhận diện.

Chùa sẽ tiếp tục tổ chức và mời các gia đình nào có yêu cầu nhận dạng tro cốt (gồm mới đăng ký hoặc đăng ký nhiều lần) để đến chùa tiếp tục nhận dạng mỗi ngày.

Chùa sẽ tải thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thân nhân chưa biết tiếp tục đến nhận diện. Sau thời gian đăng tải, nếu thân nhân không đến nhận sẽ được chùa sắp xếp giải quyết sau.

Chùa Kỳ Quang 2 dự kiến từ ngày 16-10 sẽ tập hợp kết quả, giải quyết các nguyện vọng đăng ký của thân nhân đã nhận dạng được tro cốt, hình ảnh. Đối với các trường hợp chưa nhận diện được hình ảnh, chùa sẽ tiếp tục mời các thân nhân đến để họp cùng thống nhất phương án duy nhất.