Nay khi gia đình tôi yêu cầu bên mua nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo thông báo của Nhà nước để hoàn thành việc làm giấy tờ thì bên mua trả lời do khó khăn tài chính nên tất cả các khoản tiền này và tiền còn thiếu sẽ hoàn trả trong vòng ba năm tới. Nếu gia đình tôi không đồng ý thì phải hoàn trả cho họ số tiền đã nhận. Gia đình tôi không đồng ý và hứa sẽ trả lại tiền cho họ sau khi bán được đất. Hai bên vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Vậy chúng tôi nên làm gì trong trường hợp này?

kieulienlk@...

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 6 Điều 698, khoản 1 Điều 701 Bộ luật Dân sự, phương thức, thời hạn thanh toán là một trong những nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bạn cần căn cứ vào hợp đồng mua bán đất giữa đôi bên để xác định người mua có thực hiện đúng phương thức, thời hạn thanh toán hay không. Trong trường hợp hai bên không thể thống nhất phương thức thanh toán tiếp theo để hoàn tất việc mua bán thì các bên có thể khởi kiện ra TAND cấp huyện để được xem xét, giải quyết.

TP ghi