Tăng giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh từ 20-8

Thông tư 13/2019 của Bộ Y tế quy định giá khám, chữa bệnh thống nhất tại các bệnh viện bao gồm giá khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoại vi BHYT. Theo đó, giá khám, chữa bệnh có BHYT được quy định tại các bệnh viện như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I: Từ 37.000 đồng lên 38.700 đồng.

- Bệnh viện hạng II: Từ 33.000 đồng lên 34.500 đồng.

- Bệnh viện hạng III: Từ 29.000 đồng lên 30.500 đồng.

Giá dịch vụ giường bệnh BHYT cũng tăng lên mức tối đa là 782.000 đồng/ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt (thay vì mức 753.000 đồng/ngày như quy định cũ). Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày, bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày.

Bên cạnh đó, giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng như sau:

- Siêu âm: Từ 42.100 đồng lên 43.900 đồng.

- Nội soi ổ bụng: Từ 815.000 đồng lên 825.000 đồng. 

- Nội soi ổ bụng có sinh thiết: Từ 968.000 đồng lên 982.000 đồng.

- Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm: Từ 81.600 đồng lên 82.400 đồng.

Bên cạnh đó, một số dịch vụ ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng được điều chỉnh tăng hơn trước, đơn cử như:

- Giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa, khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) từ 145.000 đồng lên 160.000 đồng.

- Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động tăng lên mức 450.000 đồng, thay cho mức 420.000 đồng như trước.

 

KIỀU THƯ