8 tuổi có được tự mua đồ chơi tiền triệu?
Con trai tôi năm nay tám tuổi. Mấy năm gần đây tôi thường cho con tôi tiền để bỏ vào heo đất.

Tuần rồi khi tôi không có ở nhà, cháu đã tự ý đập heo ra lấy số tiền hơn 1 triệu đồng để mua bộ logo xếp hình trong khi chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi muốn hỏi tôi có quyền đến cửa hàng đòi lại người bán số tiền này và giảng giải cho con là không được tự mua đồ chơi với số tiền lớn như vậy không?

Trương Văn Thanh (Quận 9, TP.HCM)

Luật sư NGUYỄN HOÀI THANH, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, trả lời: Khoản 1 Điều 21 BLDS 2015 quy định: “Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi”. Khoản 3 điều này cũng quy định: “Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi”.

Giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày được hiểu là các giao dịch thường xuyên, lặp đi lặp lại, có giá trị nhỏ, mục đích là để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày như học tập, vui chơi, ăn uống… phù hợp với lứa tuổi của người chưa thành niên được người đại diện của họ cho phép thực hiện mà không cần sự đồng ý trực tiếp của người đại diện.

Theo thông tin bạn cung cấp, tôi cho rằng việc mua một món đồ chơi có giá trị hơn 1 triệu đồng là không phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của một cháu bé tám tuổi nên cần phải có sự đồng ý của cha mẹ cháu. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định một cách cụ thể giao dịch phù hợp với lứa tuổi được giới hạn trong số tiền là bao nhiêu nên không thể nói rằng đứa trẻ tám tuổi tự cầm 1 triệu đồng đi mua đồ chơi là không được phép, vì thế cũng không thể nói rằng giao dịch giữa đứa trẻ và người bán hàng là vô hiệu.

Do vậy, bạn cần gặp phía cửa hàng để thương lượng chứ không thể đòi ngang được. Đồng thời, bạn cũng nên hướng dẫn con trẻ cách tiêu tiền sao cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tâm lý lứa tuổi.

HỒNG TÚ ghi