UBND TP.HCM đã ban hành danh mục các biệt thự cũ và phân thành ba nhóm. Trong đó có 52 biệt thự thuộc nhóm một, 75 biệt thự thuộc nhóm hai, 24 biệt thự thuộc nhóm ba. Các biệt thự cũ chủ yếu thuộc quận 1 và quận 3. TP yêu cầu:

- Các biệt thự cũ nhóm một phải được giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.

- Các biệt thự cũ nhóm hai phải được giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.

- Các biệt thự cũ nhóm ba thì thực hiện theo các quy định về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng.

Chủ các biệt thự cũ thuộc nhóm một hoặc nhóm hai không được phép thay đổi nguyên trạng ban đầu của biệt thự. Đồng thời, không được phá dỡ biệt thự cũ nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ.

Nếu buộc phá dỡ để xây dựng lại thì chủ đầu tư phải tuân theo đúng kiến trúc ban đầu, sử dụng đúng loại vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao của biệt thự cũ. Ngoài ra, không tạo thêm kết cấu để làm tăng diện tích hoặc cơi nới, chiếm dụng không gian bên ngoài biệt thự cũ.

Trường hợp biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước thì đơn vị liên quan phải thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Nếu là biệt thự cũ có giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, phải tuân thủ các quy định về quản lý di sản văn hóa.