Biểu tình phản chiến ở Anh và Mỹ

Biểu tình phản chiến ở Anh và Mỹ ảnh 1

Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks, cũng tham gia biểu tình. Chiều cùng ngày, tại Washington (Mỹ), Bảo tàng Không quân và không gian đã phải đóng cửa. Từ 150 đến 200 người biểu tình đã cố tràn vào bên trong để phản đối chiến tranh Afghanistan.

D.THẢO (Theo AFP, Reuters)