BLHS 2015: Bức cung, dùng nhục hình có thể bị phạt tù chung thân

Luật quy định như vậy nên có những vụ cán bộ công an dùng nhục hình làm chết người khiến dư luận bức xúc nhưng mức án cũng không thể vượt quá “mức trần” về hình phạt. Chẳng hạn trong vụ năm công an đánh chết anh Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên, tòa sơ thẩm cũng chỉ lần lượt phạt năm bị cáo từ một năm tù treo đến tám năm tù (vụ án đang chờ xử phúc thẩm).

Quy định về mức hình phạt tối đa quá nhẹ trong hai tội dùng nhục hình, bức cung như trên chưa phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (viết tắt là Công ước chống tra tấn) mà nước ta đã ký tham gia ngày 7-11-2013.

Ngày 17-3-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 364 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn. Ngày 27-11-2015, Quốc hội khóa XII đã thông qua BLHS 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016). Đáng chú ý là BLHS 2015 đã sửa đổi tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội dùng nhục hình, tội bức cung theo hướng tăng nặng nhằm đảm bảo yêu cầu của Công ước chống tra tấn:

Thứ nhất, BLHS 2015 bổ sung tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là “tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân” vào tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (điểm b khoản 3 Điều 157, mức hình phạt từ năm năm tù đến 12 năm tù).

Thứ hai, BLHS 2015 bổ sung hành vi khách quan “dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào” vào tội dùng nhục hình (Điều 373). Điều luật cũng quy định nếu người phạm tội làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ bảy năm đến 12 năm (khoản 3); làm người bị nhục hình chết thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (khoản 4).

Thứ ba, BLHS 2015 bổ sung tình tiết tăng nặng định khung vào tội bức cung (Điều 374): Trường hợp “dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, hỏi cung” sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm (khoản 2); phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Làm người bị bức cung chết; dẫn đến làm oan người vô tội; dẫn đến bỏ lọt tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (khoản 4).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm