Từ khóa:

#BLHS 2015
Tìm thấy 96 kết quả
Sắp phúc thẩm vụ viện nói 1 tội, tòa xử 2

Sắp phúc thẩm vụ viện nói 1 tội, tòa xử 2

(PLO)- VKS kháng nghị cho rằng quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo là về tội hiếp dâm trẻ em, tòa tuyên bị cáo hai tội là đã vi phạm về giới hạn xét xử.