Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, kiêm giữ chức phó trưởng Ban Thường trực BCĐ nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhận thêm nhiệm vụ mới ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Phó Trưởng ban Thường trực
BCĐ nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

BCĐ nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các công trình, dự án theo đúng quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

BCĐ xem xét kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong việc thực hiện các công trình dự án theo quy định; chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trong tháng 11-2022

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe trong tháng 11-2022

(PLO)-  Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẳng định sẽ nỗ lực chỉ đạo các đơn vị, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-10-2022.