Cần Thơ: Số tiền thi hành án tham nhũng, kinh tế chỉ đạt 1,8%

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Cần Thơ ngày 8-7, Cục trưởng Cục Thi hành án (THA) Dân sự TP Cần Thơ Nguyễn Viết Xuân đã báo cáo về kết quả công tác THA sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Cục trưởng Cục THA Dân sự TP Cần Thơ Nguyễn Viết Xuân báo cáo tại kỳ họp ngày 8-7. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tổng số vụ THA thụ lý là gần 12.750 việc, tăng 252 việc (2%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, việc cũ chuyển sang hơn 6.600 việc, thụ lý mới hơn 6.100 việc. Trong đó, có hơn 9.000 việc có điều kiện giải quyết, hiện đã giải quyết xong hơn 4.000 việc (đạt 44,24%).

Tổng số tiền THA thụ lý gần 3.000 tỉ đồng. Qua xác minh, phân loại, có gần 1.500 tỉ có điều kiện giải quyết (chiếm 51,1%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 244,9 tỉ.

Các cơ quan THA đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế THA đối với 87 trường hợp. Kết quả có năm trường hợp đương sự tự nguyện THA trước khi cưỡng chế, cưỡng chế thành công 68 việc, cưỡng chế không thành công hai việc, chưa tổ chức cưỡng chế 12 việc.

Về kết quả thi hành số tiền trong các bản án tham nhũng, kinh tế, tổng số việc phải giải quyết là 50 việc (năm trước chuyển sang 35 việc, thụ lý mới 15 việc), tương ứng số tiền 125,3 tỉ đồng (năm trước chuyển sang 23,9 tỉ, thụ lý mới 101,4 tỉ). Kết quả đã giải quyết xong 11 việc, với số tiền 2,2 tỉ đồng, đạt 22% về việc và 1,8% về tiền.

Các cơ quan THA toàn TP có 15 việc THA trọng điểm tương ứng số tiền 37,4 tỉ đồng, đã thi hành được 5,6 tỉ, số còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 31,8 tỉ.

Theo báo cáo, kết quả THA sáu tháng đầu năm chưa tạo được bứt phá về chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kết quả THA về tiền ở một số đơn vị và chấp hành viên giảm so cùng kỳ và thấp đã kéo giảm kết quả chung của toàn hệ thống.

Số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong tiếp tục tăng. Kết quả THA các khoản thu vào ngân sách nhà nước, thu cho tổ chức tín dụng ngân hàng còn đạt thấp. Tình hình khiếu nại, tố cáo trong THA chưa giảm.

Nguyên nhân là do số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có một số vụ việc thụ lý mới có giá trị rất lớn, phức tạp, người phải THA trốn tránh chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ THA dẫn đến việc THA mất nhiều thời gian.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức THA có lúc, có nơi, có việc hiệu quả chưa cao. Các cơ quan THA chưa nhận được quan tâm, phối hợp tích cực của một số cơ quan liên quan trong công tác THA. Ngoài ra còn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Về chủ quan, năng lực, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của một số công chức THA còn hạn chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm