Bất ngờ yếu tố Trung Quốc ở Belarus

Bất ngờ yếu tố Trung Quốc ở Belarus

(PL)- Ngoài Nga, Trung Quốc cũng có lợi ích gắn chặt ở Belarus ở cả kinh tế lẫn chính trị - vốn đang có nguy cơ bị làn sóng biểu tình ở nước này xóa sạch.