Chuyển sang BHYT hộ gia đình có mất quyền lợi 5 năm liên tục?

Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp đã nắm năm và có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại doanh nghiệp này.Tôi chuẩn bị nghỉ việc và định chuyển từ  BHYT  doanh nghiệp sang BHYT hộ gia đình. Xin hỏi, khi tôi chuyển  từ BHYT doanh nghiệp sang BHYT hộ gia đình thì có bị mất quyền lợi của BHYT năm năm liên tiếp. Ngoài ra khi tham gia BHYT hộ gia đình thì mức đóng theo từng thành viên trong gia đình sẽ được giảm như thế nào?

Thu Minh (TP.HCM)

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời, khi chuyển từ BHYT doanh nghiệp sang hộ gia đình trong thời gian liên tục, thì quyền lợi của người tham gia không bị thay đổi.

Khi tham gia BHYT hộ gia đình, từ người thứ 2 trở đi sẽ được giảm 1 phần chi phí. Mức giải cụ thể như sau:

Người thứ nhất đóng 100%. (4,5% * 1.490.000 đồng * số tháng tham gia)

Người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất

Người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất

Từ người thứ 5 trở đi mỗi người sẽ đóng 40% của người thứ nhất.

Con đường nguy hiểm ở TP Biên Hòa

Con đường nguy hiểm ở TP Biên Hòa

(PLO)-  Đường Bùi Văn Hòa ở TP Biên Hòa, Đồng Nai được biết đến là con đường nguy hiểm đối với người dân hai bên đường và người tham gia giao thông.