Công bố xếp hạng chủ đầu tư ngành GTVT

Đáng lưu ý, duy nhất Ban QLDA Hồ Chí Minh (có 24 dự án) được xếp hạng A. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có số dự án đầu tư cao nhất (32) nhưng chỉ đạt hạng B. Các ban QLDA khác thuộc Bộ và các cục quản lý chuyên ngành cũng chỉ đạt xếp hạng B.

Theo Bộ GTVT, từ kết quả xếp hạng này, thủ trưởng các A phải xác định thực trạng của đơn vị, có giải pháp chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền.

Trước đó, Bộ GTVT cũng công bố kết quả xếp hạng các nhà thầu xây lắp (bên B) và cơ quan tư vấn (bên TV). Theo đó, số B đáp ứng yêu cầu là 282, đạt tỉ lệ 80%. Có 18 B đáp ứng mức trung bình (5%) và 51 B chưa đáp ứng yêu cầu (15%).

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.