Công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà vẫn còn diễn ra

Chiều 27-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2020.

Sau khi lược qua những vấn đề lớn, bao quát, ông Hồ Đức Phớc điểm qua tình hình THTKCLP trong nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước thì ngân sách trung ương tiết kiệm được khoảng 55.000 tỉ đồng. Chính phủ cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây lãng phí NSNN phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu khác của NSNN (khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

”Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, trong giới hạn cho phép”, ông Phớc cho hay.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớcc báo cáo về THTKCLP tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: CTV

Trong các lĩnh vực khác, hầu hết đều có những hạn chế, tồn tại từ thể chế cho đến việc thực thi pháp luật. Chẳng hạn pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định. 

Việc xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng gắn với kế hoạch đầu tư công. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 86,7% kế hoạch; sắp xếp lại, xử lý 1.427 cơ sở nhà, đất; phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý 1.503 cơ sở nhà, đất, phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ở trung ương.

Tuy vậy, ông Hồ Đức Phớc nói vẫn còn tình trạng giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư chậm, phân bổ vốn cho dự án không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định; đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện so với quy định. Công tác triển khai phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất được phê duyệt còn chậm.

Lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động ở khu vực nhà nước đạt được nhiều kết quả, đặc biệt trong sắp xếp các đơn vị hành chính và tinh giản biên chế, cải cách hành chính và sử dụng cơ chế liên thông.

Tuy vậy, Chính phủ cũng thừa nhận tổ chức bộ máy một số cơ quan vẫn còn cồng kềnh, nhiều cấp trung gian; kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn bất cập, hiệu quả chưa cao...

Đồng thời, vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ; vẫn còn hiện tượng một bộ phận công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà trong xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Các lĩnh vực khác như quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân cũng được đề cập. Tồn tại trong lĩnh vực này được ghi nhận là các hoạt động lừa đảo theo hình thức “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp; tình trạng người dân phá rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép còn diễn ra ở một số địa phương.

Ngành thanh tra được đánh giá là góp phần THTKCLP khi triển khai tới gần 6.200 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỉ đồng, hàng nghìn héc-ta đất, kiến nghị xử lý hàng nghìn tập thể, ccá nhân và chuyển cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.

Nhìn chung, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, năm 2020 việc THTKCLP có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, nhưng vẫn còn một số hạn chế.

“Vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chậm ban hành chương trình THTKCLP năm 2020 và chậm báo cáo kết quả THTKCLP năm 2020  so với thời hạn quy định, thể hiện sự thiếu ý thức, trách nhiệm chưa cao trong chấp hành Luật THTKCLP; làm ảnh hưởng đến công tác tổng kết, đánh giá và kết quả THTKCLP chung của cả nước”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.

Năm 2021, theo báo cáo của Chính phủ việc THTKCLP sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, gắn với công tác phòng chống tham nhũng và tăng cường phối hợp.

Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sẽ “đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán THTKCLP; thực hiện nghiêm việc công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định của Luật THTKCLP”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm