Cùng một hẻm nhà nói hẻm chung, nhà bảo riêng

Đến cuối năm 2013, nhà bà Tư xây lại và bà đã tự ý sử dụng hẻm chung này. Trong giấy hồng của tôi thì thể hiện đây là hẻm chung, còn giấy của bà Tư thì đây là hẻm riêng của nhà bà. Sự việc này tôi đã báo lên UBND phường và quận nhưng chưa được giải quyết”.

Ông Nguyễn Ngọc An Khang, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận 3, cho biết: “Sự việc trên chúng tôi đã có buổi làm việc với Phòng TN&MT, Phòng Quản lý đô thị và đại diện hai bên gia đình để lắng nghe trình bày. UBND phường cũng đã báo cáo và kiến nghị lên UBND quận để xác định hẻm chung hay lối đi riêng. Sau khi quận có kết luận thì sẽ thông tin cho các bên.

VÕ HÀ