Cuộc đua gay cấn giữa các ngân hàng

Theo đó, xét về chỉ tiêu tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) thì NHTM cổ phần đạt 11,47%, trong khi đó NHTM nhà nước là 9,52%. Trong khi đó chỉ tiêu này ở các ngân hàng liên doanh, nước ngoài rất cao là 29,11%.

Tuy nhiên, về tổng tài sản có, NHTM nhà nước có phần nhỉnh hơn khi đạt mức 4,57 triệu tỉ đồng, còn NHTM cổ phần bám sát với con số là 4,03 triệu tỉ đồng. Về chỉ tiêu vốn tự có, NHTM cổ phần có sự vượt trội với 290,6 ngàn tỉ đồng, trong khi NHTM nhà nước là 254,6 ngàn tỉ đồng. NHTM cổ phần cũng vượt mặt NHTM nhà nước về chỉ tiêu vốn điều lệ. Theo đó, chỉ tiêu này ở nhóm NHTM cổ phần là 214,7 ngàn tỉ đồng, trong khi NHTM nhà nước là 147,7 ngàn tỉ đồng.