Giải pháp tăng dự trữ máu cứu người

Giải pháp tăng dự trữ máu cứu người

(PLO)- Sau khi kêu gọi hiến máu, hiện ngân hàng máu của các bệnh viện tạm ổn nhưng với tình hình dịch kéo dài, vận động hiến máu chưa phải là giải pháp bền vững.