Đà Nẵng “bí mật” chấm điểm cán bộ, công chức

Ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết bắt đầu từ tháng 7, tất cả cán bộ, công chức toàn TP bắt buộc phải thực hiện chấm điểm kết quả làm việc của mình, đồng nghiệp, lãnh đạo. Cuối tháng 7 sẽ tổng kết đánh giá tháng đầu tiên thực hiện. Sau Đà Nẵng, Bộ Nội vụ sẽ xem xét và nhân rộng mô hình chấm điểm này ra toàn quốc.

Mục đích của việc đánh giá kết quả làm việc là để UBND TP có cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm; có cơ sở phân phối thu nhập; phát triển nghề nghiệp của công chức… Theo đó, có ba nhóm tiêu chí để đánh giá: căn cứ theo kết quả thực hiện công việc; thực hiện quy chế của cơ quan, đơn vị và chính sách pháp luật của Nhà nước; thái độ, trách nhiệm đối với công việc, với người dân.

LÊ PHI