Đang bán nhà thì chồng qua đời, phải làm sao?

Không may chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Xin hỏi, bây giờ một mình tôi có thể tự ký hợp đồng để hoàn tất việc bán nhà không?

Bạn đọc Thanh Tú (Quận 1, TP.HCM)

Luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hợp đồng mua bán nhà chỉ có hiệu lực khi hoàn tất việc công chứng. Căn nhà là tài sản chung nên hợp đồng bán phải có chữ ký của cả hai vợ chồng. Một mình bạn ký hợp đồng bán nhà là không thể thực hiện được. Chồng bạn qua đời nên sẽ phát sinh thừa kế đối với tài sản của chồng bạn trong khối tài sản chung này.

Để thực hiện được việc bán nhà bạn phải tiến hành khai di sản thừa kế tại phòng công chứng (hoặc văn phòng công chứng), đồng thời các đồng thừa kế đều đồng ý bán nhà và ủy quyền cho bạn ký hợp đồng bán nhà.