Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

Khối

Điểm chuẩn

Bậc ĐH

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển

A, A1

15.5

Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy

14.0

Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành:

17.5

- Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông Chuyên ngành: Điện tử viễn thông

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp

Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi

14.0

Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng

18.0

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro

16.5

Kỹ thuật công trình xây dựng Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

16.5

Công nghệ thông tin

16.0

Truyền thông và mạng máy tính

14.0

Kinh tế vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

17.5

Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản trị Dự án xây dựng

17.0

Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức

19.5

Bậc CĐ

Điều khiển tàu biển

A, A1

10.0

Vận hành khai thác máy tàu thủy

10.0

Công nghệ thông tin

10.0

Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô

10.0

Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

10.0

Theo Minh Giảng (TTO)