Sở GTVT TP.HCM yêu cầu tăng cường chống dịch COVID-19
(PLO)- Sở GTVT TP.HCM thông báo các đơn vị tuân thủ về việc phòng chống dịch COVID-19.

Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GTVT tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong tình hình mới. 

Thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống COVID-19 (gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). 

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe... và trên phương tiện giao thông công cộng. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nơi tổ chức. 

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tình hình, diễn biến dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng lây nhiễm.

THÁI NGUYÊN