Doanh nghiệp tại Đà Nẵng bổ sung giấy đi đường QR Code thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 15-9, Sở TT&TT Đà Nẵng có hướng dẫn đăng ký, phê duyệt, cấp giấy đi đường QRCode.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 8 giờ ngày 16-9.

Quyết định mới cho mở thêm một số hoạt động và tăng số lượng người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng bổ sung giấy đi đường QR Code thế nào? ảnh 1

Đà Nẵng cho mở thêm một số hoạt động và tăng số lượng người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT

Sở TT&TT Đà Nẵng đã thiết lập thêm số lượng theo tỉ lệ mới của UBND TP. Các cơ quan sử dụng tài khoản đã cấp, đăng nhập vào ứng dụng giấy đi đường (tại địa chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn) và in, phát hành thêm giấy đi đường theo nhu cầu, quy định.

Cách làm này áp dụng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội TP, các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP để cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức của mình.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp được tăng thêm tỉ lệ nhân viên đi làm thực hiện theo hai bước.

Bước 1: Các cơ quan, địa phương được UBND TP giao trách nhiệm phê duyệt, cấp giấy đi đường chủ động vào ứng dụng giấy đi đường để mở/phê duyệt và tăng số lượng giấy đi đường theo tỉ lệ quy định mới.

Bước 2: Các đơn vị, doanh nghiệp, người dân sử dụng tài khoản đã cấp để đăng nhập vào ứng dụng giấy đi đường và in, phát hành thêm giấy đi đường theo nhu cầu, quy định.

Sở TT&TT Đà Nẵng đã cung cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để kiểm tra ngành nghề hoạt động có thuộc nhóm lĩnh vực cho phép hoạt động, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội để kiểm tra tổng số lao động của đơn vị, doanh nghiệp và nhân viên đề xuất cấp giấy có thuộc đơn vị, doanh nghiệp.

Sở TT&TT Đà Nẵng cũng cung cấp cơ sở dữ liệu tiêm chủng vaccine để kiểm tra điều kiện số mũi vaccine đã tiêm của người lao động để các cơ quan có thông tin, làm cơ sở cho việc phê duyệt, cấp giấy đi đường.

Các đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về danh sách bổ sung mới, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định phòng chống dịch của TP.

Đối với hồ sơ đăng ký cấp mới giấy đi đường thì các cơ quan, đơn vị tiếp tục đăng ký và cấp mới như trước đây. Trong quá trình thực hiện, cơ quan, doanh nghiệp có thể liên hệ Tổng đài 0236.1022, 0236.383.1022 hoặc Phòng Công nghệ thông tin -  Sở TT&TT (0236.3840.125 – 0969.701.168 – 0909.092.184).

Lý do Đồng Nai khó khởi công vành đai 3 trước 30-6

Lý do Đồng Nai khó khởi công vành đai 3 trước 30-6

(PLO)- Hiện nay các địa phương có đường vành đai 3 TP.HCM đi qua đều đang đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường cho người dân để có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư khởi công đồng bộ dự án trước ngày 30-6.