EVNNPC nỗ lực giảm tổn thất điện năng

EVNNNPC coi giảm tổn thất điện năng là hình ảnh, văn hóa, thương hiệu riêng của công ty.

EVNNPC nỗ lực giảm tổn thất điện năng ảnh 1EVNNPC áp dụng công tơ điện tử để giảm tổn thất điện năng.

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) là một trong những đơn vị hàng đầu của EVNNPC, EVN về công tác giảm tổn thất điện năng. Trong giai đoạn 2016-2019, PC Lào Cai đã tập trung nỗ lực giảm tổn thất điện năng từ 2,9% về 2,22%. Năm 2020, công ty được giao chỉ tiêu 2,3% và trong 3 tháng cuối năm 2020, PC Lào Cai thực hiện các giải pháp nước rút để đạt kế hoạch được giao.

Để làm tốt hơn công tác giảm tổn thất điện năng, công ty đã tiếp tục chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tăng cường kiểm soát, tổ chức quản lý, kinh doanh, gọn hóa lưới điện. Đặc biệt quan tâm đến các trạm biến áp có sản lượng điện năng lớn, tỉ lệ tổn thất >5%. 

EVNNPC nỗ lực giảm tổn thất điện năng ảnh 2Một số đơn vị thuộc EVNNPC xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp từ xa.

Đối với lưới điện hạ áp, các đơn vị điện lực thực hiện phân nhóm các trạm biến áp công cộng theo từng khu vực. Hàng tháng so sánh tỉ lệ tổn thất điện năng giữa các trạm biến áp công cộng có cấu trúc tương tự nhau để nhận diện những trạm còn có tỉ lệ tổn thất điện năng cao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc PC Lào Cai chia sẻ, việc đầu tiên phải xác định được tổn thất điện năng nằm ở khu vực nào, phải chuẩn hóa được nó bằng cách công khai, minh bạch và ghi chỉ số công tơ một cách chuẩn xác. Trên cơ sở đó khoanh vùng, chia ra các khu vực, lựa chọn các khu vực có sản lượng điện cao và áp dụng các giải pháp quản lý; Điều độ hệ thống điện làm sao cho các đường dây, các trạm biến áp, máy biến áp không được mang tải cao để giảm tổn thất. Về đầu tư, sửa chữa, các đơn vị phải lựa chọn trọng tâm, phát huy hiệu quả đồng vốn và nâng cao tiến độ để làm sao trước mùa nắng nóng tải cao, các công trình đầu tư xây dựng được đưa vào vừa nâng cao chất lượng điện năng vừa giảm tổn thất điện năng.

Đặc biệt, công ty yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện phương châm: Đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả - tâm huyết với ngành điện và coi giảm tổn thất điện năng là hình ảnh, văn hóa, thương hiệu riêng của công ty.

Tương tự, tại Hưng Yên, nhiều năm qua, PC Hưng Yên đã xác định giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng hàng đầu của công ty. Ngay từ đầu năm, công ty thực hiện lập chương trình giảm tổn thất điện năng. Trong đó, phân tích, đánh giá các nội dung thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng và kết quả đạt được của năm trước, xây dựng kế hoạch tổn thất điện năng của năm và đề ra các giải pháp thực hiện.

Trong giai đoạn 2016-2019, PC Hưng Yên đã đạt được kết quả cao trong công tác giảm tổn thất điện năng. Công ty đã về đích trước một năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đưa tổn thất của toàn PC Hưng Yên từ 6,58% (năm 2015) xuống còn 3,95% (năm 2019). Dự kiến tổn thất điện năng năm 2020 của công ty là 3,85%.

Ông Lương Minh Thanh, Giám đốc PC Hưng Yên cho biết, các giải pháp cụ thể trong đầu tư xây dựng rất quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu phụ tải và cũng là góp phần giảm tổn thất điện năng. Công ty bám sát quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương để đề xuất với tổng công ty đầu tư những công trình trọng điểm từ lưới 110 kV đến lưới trung, hạ thế, làm sao vừa đảm bảo linh hoạt trong vận hành nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Đặc biệt, trong những năm qua, công ty đã đẩy mạnh thay thế các công tơ điện tử và các trạm biến áp phân phối, các đường dây để kiểm soát các tổn thất chính xác nhất. Công ty cũng xây dựng một phần mềm quản lý máy biến áp cứ 30 phút là chốt thông số kỹ thuật một lần và định kỳ hàng tháng phân tích tổn thất của từng trạm biến áp để có những giải pháp tăng cường kiểm tra, phúc tra những trạm có tổn thất cao.

Đến tháng 10-2020, PC Hưng yên chỉ còn 4 trạm biến áp phân phối có tổn thất điện năng trên 7% trên tổng số 2.400 trạm biến áp phân phối. Công ty đề ra kế hoạch đến 31-12-2020 sẽ thực hiện nhiều giải pháp về sửa chữa thường xuyên lưới điện cũng như quản trị tổn thất điện năng, phấn đấu không còn trạm biến áp tổn thất điện năng trên 7%. 

Video: Ngày đầu người dân thi bằng lái xe có phần mềm mô phỏng

Video: Ngày đầu người dân thi bằng lái xe có phần mềm mô phỏng

(PLO)-  Sáng 28-6, TP.HCM chính thức áp dụng sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hình thức mới cho khóa đầu tiên. Với hình thức sát hạch mới này, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành bài thi lý thuyết, sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống lái xe và phần thực hành lái xe.