Giá cá tra lên mức cao kỷ lục

Sản lượng nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hai tháng đầu năm 2018 ước đạt 163,3 ngàn tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó vùng biển Bắc Trung bộ, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình… được mùa khai thác cá cơm, cá khoai, cá chuồn, cá thu, cá ngừ đại dương.

Về xuất khẩu, tính chung hai tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,09 tỉ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2017. Về nhập khẩu, lũy kế hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt 253 triệu USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.