Giá cước mới dịch vụ viễn thông công ích

Theo đó, đối với dịch vụ viễn thông phổ cập, giá cước thuê bao tháng với dịch vụ điện thoại cố định mặt đất nội hạt là 20.000 đồng/tháng hoặc 667 đồng/ngày, còn cước liên lạc là 200 đồng/phút. Trong đó, phương thức tính cước: 01 phút + 01 phút.

Về giá cước dịch vụ truy nhập Internet có tốc độ tải thông tin xuống từ 256kb/s trở lên, tại nhà thuê bao, cước thuê bao là 24.000 đồng/tháng, cước theo lưu lượng là 45 đồng/Mbyte; tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, cước phục vụ do doanh nghiệp tự quy định nhưng tối đa không quá 455 đồng/ lần truy cập.

Ngoài ra, các dịch vụ viễn thông khẩn cấp, dự thảo dự kiến miễn cước áp dụng đối với người sử dụng. Còn giá cước dịch vụ viễn thông khẩn cấp thanh toán cho Doanh nghiệp viễn thông cung cấp là: 415 đồng/phút… Các mức giá cước chưa bao gồm thuế GTGT.

Theo plo.vn

Đừng bỏ lỡ