Giá xăng tăng mạnh lên 25.230 đồng/lít

Tương tự, giá dầu hỏa và madut cũng tăng ở mức lần lượt 170 và 270 đồng/lít,kg (dầu hỏa có mặt bằng giá mới 22.540 đồng/lít và dầu madut 3,5S 18.560 đồng/kg). Giá dầu diesel được giữ nguyên. Thời gian điều chỉnh từ 20 giờ cùng ngày.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu yêu cầu tiếp tục giữ mức trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng như hiện hành. Giảm sử dụng quỹ đối với xăng 140 đồng/lít (từ 440 đồng xuống còn 300 đồng), dầu madut giảm quỹ 110 đồng/kg (từ 410 đồng xuống còn 300 đồng).

Về giá bán, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng không cao hơn mức giá cơ sở 25.538 đồng/lít, dầu madut 18.860 đồng/kg và dầu hỏa 22.544 đồng/lít. Theo Bộ Tài chính hiện các doanh nghiệp đầu mối đang lỗ hơn 600 đồng/lít xăng, 570 đồng/kg dầu madut và 174 đồng/lít dầu hỏa.

TRÀ PHƯƠNG