Giải quyết vướng mắc các dự án tái định cư Khu Công nghệ cao

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chấp thuận chủ trương giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND quận 9 về điều chỉnh, bổ sung mục tiêu sử dụng đối với 7 dự án TĐC từ phục vụ Khu Công nghệ cao thành “Phục vụ TĐC dự án Khu Công nghệ cao và các dự án chỉnh trang đô thị, công ích sử dụng vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách”.

Các dự án này gồm: Khu TĐC Long Sơn, Khu TĐC Man Thiện, Khu TĐC Cây Dầu 1, Khu TĐC Cây Dầu 2, Khu TĐC Cầu Xây, Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 1) và Khu TĐC Long Cửu (giai đoạn 2).

Đồng thời, ông Hoan giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND Quận 9 và các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND TP ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung mục tiêu tại quyết định thu hồi và giao đất đối với 7 dự án nêu trên đảm bảo theo quy định pháp luật.

Trong đó, ưu tiên xem xét đối với dự án Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) để phục vụ TĐC cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích, trọng điểm cấp bách trên địa bàn.

Về các dự án thuộc Khu tái bố trí dân cư 18,75 ha tại phường Hiệp Phú và phường Tăng Nhơn Phú A, UBND TP giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao rà soát, báo cáo các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tăng quy mô dự án, thay đổi chủ trương sử dụng nguồn vốn đầu tư dự án trong giai đoạn Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và UBND TP (chủ sở hữu).

Đồng thời, giao Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV rà soát, báo cáo cơ sở pháp lý của việc ủy quyền cho Hội đồng thành viên Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thực hiện quyết toán dự án (sau khi Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn) hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc để hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao thực hiện quyết toán các dự án có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP tại Điểm 6, Thông báo số 623/TB-VP ngày 14-8-2020, tham mưu, đề xuất giải quyết kiến nghị của UBND Quận 9 về xác định giá nền đất dự án khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) để ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9. Trình UBND TP xem xét, giải quyết theo quy định; đảm bảo tiến độ bố trí nền TĐC cho các hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm