Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển ra đi nhưng những gì ông đã tận hiến khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, bạn đọc trân quý.

Nhiều đồng nghiệp ở báo Pháp Luật TP.HCM, báo Công An TP.HCM, báo Tuổi Trẻ... từng chung vai sát cánh với nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển đã chia sẻ kỷ niệm trên trang cá nhân.

Còn và sẽ còn nhiều lời chia buồn, những kỷ niệm về nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển những ngày sau...

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 1

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 2
 

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 3

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 4

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 5

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 6

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 7

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 8

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 9

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 10

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 11

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 12

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 13

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 14

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 15

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 16

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 17

Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - ảnh 18