Giao Công ty TNXP quản lý thu phí đậu xe lòng đường

Cụ thể, Sở GTVT cho biết công tác quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô là một trong những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của TP.

Từ khi thực hiện thí điểm (tháng 8-2018) đến tháng 4-2019, công tác quản lý đỗ xe được giao cho các quận huyện, công tác công nghệ và thu phí giao cho Công ty Viettel - chi nhánh TP.HCM.

thu-phi-long-duong

Sở GTVT kiến nghị giao Công ty TNXP quản lý thu phí đậu xe lòng đường. Ảnh: ĐT.

Trong quá trình thực hiện, nhiều bất cập đã nảy sinh trong công tác quản lý như không đồng bộ quy trình tổ chức quản lý đỗ xe giữa các quận. Trong đó, công ty quản lý thu phí chỉ đơn thuần là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và thu phí - không có nhân sự phối hợp quản lý tại hiện trường, đồng thời cũng không có chức năng để có thể điều động nhân sự. Bất cập này dẫn đến công tác quản lý đỗ xe và thu phí ngày càng giảm hiệu quả so với các tháng đầu mới triển khai.

Từ tháng 5-2019 đến nay, sau khi được UBND TP chấp nhận thí điểm đưa lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích thanh niên xung phong quản lý việc đỗ xe thì tình hình có chuyển biến. Lực lượng TNXP chuyên nghiệp và nhiệt tình hướng dẫn khách đậu xe, các tuyến đường đỗ xe đã trật tự và thông thoáng, số thu phí cũng tăng lên hơn so với trước đây.

Vì vậy, theo Sở GTVT, để chủ động và nâng cao chất lượng công tác quản lý đỗ xe và thu phí thì việc giao chức năng tham gia quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường cho Công ty TNXP là phù hợp và cần thiết.

Bên cạnh đó, lực lượng TNXP hiện có hơn 800 trật tự viên đảm bảo trật tự an toàn giao thông và 248 trật tự viên du lịch – là lực lượng chủ yếu phối hợp tham gia công tác quản lý đỗ xe và thu phí (trong thời gian thực hiện thí điểm quản lý 23 tuyến đường, Công ty đã bố trí 67 trật tự viên). Thời gian tới, khi Sở GTVT mở rộng các tuyến đường đỗ ô tô có thu phí thì lực lượng TNXP vẫn có đủ nguồn nhân lực để tham gia.

Trên cơ sở sự cần thiết của việc giao chức năng, nhiệm vụ, cơ sở pháp lý cũng như các nguồn lực và điều kiện để bảo đảm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở GTVT kính đề nghị UBND TP xem xét chấp thuận giao chức năng, nhiệm vụ quản lý đỗ xe và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn TP cho Công ty TNXP.

Công ty TNXP sẽ làm việc với các đơn vị có liên quan (đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán) để triển khai công tác quản lý đỗ xe và thu phí. Đồng thời, công ty này cũng đề xuất các nội dung chi phí, quy trình thanh toán gửi Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính trình UBND TP xem xét quyết định.

Công ty TNXP được chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để thực hiện việc quản lý đỗ xe và thu phí cho đến khi đủ điều kiện tổ chức đấu thầu theo quy định.

Song song, công ty này chịu trách nhiệm quản lý số thu, chi theo quy định; định kỳ báo cáo Sở GTVT. Trường hợp số thu vượt số chi, Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBND TP trình HĐND điều chỉnh tỉ lệ để lại cho phù hợp. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm