Chính sách này được Sở GD&ĐT TP đề xuất và xây dựng nhằm thu hút và giữ chân giáo viên (GV) mầm non trước thực trạng ngày càng thiếu hụt, không gắn bó với nghề.

Cụ thể, Sở chỉ đạo các quận, huyện chi hợp đồng GV với mức lương 3.750.000 đồng/tháng/GV và tính trong chín tháng/năm. Ngân sách sẽ cấp kinh phí hợp đồng khoán GV để đảm bảo đủ GV/lớp theo quy định liên tịch của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, tức nhà trẻ là 2,5 GV/lớp và mẫu giáo là 2,2 GV/lớp.

Các quận, huyện được hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức hỗ trợ tối thiểu là 2.000.000 đồng/người/tháng và tính theo chín tháng/năm. Trong đó, ngân sách hỗ trợ 50% và 50% là xã hội hóa.

Mỗi GV mầm non được hỗ trợ về tính chất công việc là 650.000 đồng/tháng/GV và tính trong chín tháng/năm, không áp dụng với GV hợp đồng.

Đặc biệt, các GV còn được hỗ trợ theo trình độ chuyên môn (không áp dụng với GV hợp đồng) để khuyến khích GV nâng cao trình độ và gắn bó với công việc. Cụ thể, với GV có trình độ thạc sĩ sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng/GV. GV trình độ đại học được hỗ trợ 900.000 đồng/tháng/GV và trình độ cao đẳng được hỗ trợ 550.000 đồng/tháng/năm. Và những diện hỗ trợ này được tính trong cả 12 tháng/năm.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo từ tháng 9 này, các quận/huyện được tuyển dụng GV mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn TP. Từ đây các trường đại học, cao đẳng sẽ thông tin đến người học và cần có kế hoạch đào tạo và nâng chất lượng đào tạo GV để đáp ứng theo nhu cầu mới của TP.