Hạn chế bố trí dự án sản xuất công nghiệp ngoài Khu công nghiệp

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và UBND các tỉnh, thành phố tổng kết, đánh giá thực tiễn tình hình hoạt động của các KKT, KCN, CCN; đánh giá thế mạnh về kinh tế, chính trị, địa lý, an ninh quốc phòng; kết quả thực hiện, sự phù hợp và không còn phù hợp của các chính sách ưu đãi thuế, tài chính trong thời gian qua... Qua đó, có đề xuất điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN bao gồm cả việc quản lý của cơ quan thu thuế theo hướng đảm bảo ưu đãi hợp lý, tạo sự hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, dự án sản xuất. Hạn chế tối đa việc bố trí các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các KKT, KCN, CCN. Xem văn bản.

L.Vi

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.