Hạn chế bố trí dự án sản xuất công nghiệp ngoài Khu công nghiệp

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và UBND các tỉnh, thành phố tổng kết, đánh giá thực tiễn tình hình hoạt động của các KKT, KCN, CCN; đánh giá thế mạnh về kinh tế, chính trị, địa lý, an ninh quốc phòng; kết quả thực hiện, sự phù hợp và không còn phù hợp của các chính sách ưu đãi thuế, tài chính trong thời gian qua... Qua đó, có đề xuất điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN bao gồm cả việc quản lý của cơ quan thu thuế theo hướng đảm bảo ưu đãi hợp lý, tạo sự hấp dẫn thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, dự án sản xuất. Hạn chế tối đa việc bố trí các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các KKT, KCN, CCN. Xem văn bản.

L.Vi

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.