HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu bầu mới 2 Ủy viên UBND tỉnh

Ngày 12-3, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ - để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trong 5 năm qua.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh cũng xem xét, thảo luận, thông qua 10 nghị quyết trong đó một số chủ trương đầu tư công theo đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung mới hai Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Nguyễn Công Danh, giám đốc Sở KH&CN; ông Ngô Phước Thành, giám đốc Sở Tài chính và miễn nhiệm đối với ông Mai Thanh Quang (nguyên giám đốc Sở KH&CN) Ủy viên UBND tỉnh do nghỉ hưu.

Ông Mai Ngọc Thuận, phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận xét: “Các kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiều cải tiến, đổi mới, công tác điều hành của chủ tọa ngày càng linh hoạt và hiệu quả hơn, phát huy mở rộng dân chủ, đúng luật, tổng hợp trí tuệ cao nhất của đại biểu, từ đó, chất lượng từng kỳ họp được nâng lên rõ rệt”.

Trong hoạt động giám sát đã lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; dành nhiều thời gian hơn để cử tri trình bày nguyện vọng, kiến nghị…

Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt là năm 2020 trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 nhưng tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong 5 năm qua vẫn tiếp tục ổn định và có nhiều mặt phát triển…

HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 đã đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng minh bạch, dân chủ, quyết tâm cao, có dũng khí, không ngại va chạm; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, làm chiếc cầu nối giữa cơ quan dân cử với người dân…

Trên cơ sở những điểm nổi bật và những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh rút ra bốn bài học kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh tới việc hoạt động HĐND đã bám sát các quy định của pháp luật, các hướng dẫn của cơ quan Trung ương, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND, tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan…

Tại Kỳ họp cũng đã biểu dương 6 tập thể và 15 cá nhân có đóng góp tích cực, xuất sắc đối với hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.