Từ khóa:

#Hồ sơ mời thầu
Tìm thấy 14 kết quả
Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định

(PLO)-Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Định (viết tắt BQL dự án giao thông Bình Định) ra đời năm 2016 trên cơ sở chuyển đổi từ BQL dự án công trình giao thông trực thuộc Sở GTVT trước đây), là BQL dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh Bình Định.