Từ khóa:

#Học viện quân y
Tìm thấy 37 kết quả
Không mở rộng thử nghiệm lâm sàng với Nano Covax

Không mở rộng thử nghiệm lâm sàng với Nano Covax

(PLO)- Nanogen và các đơn vị chủ trì thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax cho biết không thể mở rộng thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 3 như đề nghị của một số tỉnh và doanh nghiệp.