Hơn 64.000 xe ngoại đổ bộ vào Việt Nam

Tính chung bảy tháng đầu năm nay, lượng ô tô Trung Quốc vào Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất, lên đến 18.008 chiếc với tổng giá trị kim ngạch hơn 696 triệu USD. Hàn Quốc đứng sát sau với 14.224 chiếc, kim ngạch 353 triệu USD.

Với 64.421 ô tô nhập khẩu trên toàn thị trường tính từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1,7 tỉ USD, tăng 105% về lượng và 152% về giá trị so với cùng kỳ. Trong đó xe du lịch 21.859 chiếc, kim ngạch 264 triệu USD, còn xe tải 24.483 chiếc, kim ngạch 644 triệu USD.

MINH LONG