Hơn 90% doanh nghiệp biết quá ít về TPP

Trong 91% DN trên có 20% DN chưa từng nghe về TPP, 45% DN có nghe nhưng không biết gì sâu, 26% DN đã từng tìm hiểu sơ sơ). Chỉ có 9% số DN đã tìm hiểu tương đối kỹ TPP.

Thống kê cho thấy tỉ lệ tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tư do - FTA mà Việt Nam đã tham gia hiện nay rất thấp trung bình 35%. Một trong những lý do chính, đó là DN chưa có hiểu biết đầy đủ về quy tắc xuất xứ nên đã không tận dụng được ưu đãi xuất xứ, không xin được ưu đãi và không được hưởng mức thuế quan 0%-5% mà các FTA mang lại.

Theo các chuyên gia để có thể tận dụng được tối đa lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do như kỳ vọng, các DN cần phải hiểu rõ các quy định trong hiệp định để vận dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.

Các giải pháp làm thay đổi nhận thức của DN cần được các cơ quan chức năng triển khai đến các DN thông qua các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo theo từng ngành hàng cụ thể, từng quy định cụ thể, tránh việc tuyên truyền mang tính chung chung.