Từ khóa:

#huyện Củ Chi
Tìm thấy 122 kết quả
Huyện Củ Chi có gần 81.000 'gia đình học tập'

Huyện Củ Chi có gần 81.000 'gia đình học tập'

(PLO)- Tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022, huyện Củ Chi có 80.933 gia đình được công nhận gia đình học tập, 70 dòng họ học tập, 175 cộng đồng học tập, 133 đơn vị học tập.