Khám giáo sư giá 550.000 của BV Bạch Mai bị Bộ Y tế 'tuýt còi'

Sáng 6-3, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện (BV) Bạch Mai liên quan tới vấn đề giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại BV này.

Theo văn bản này, giá khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đang tác động không nhỏ tới đời sống của người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập. Chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về điều hành giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả đối với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và khám chữa bệnh bảo hiểm).

Từ đó, Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh tại BV, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám, chữa bệnh (bao gồm giá khám chữa bệnh theo yêu cầu).

Trước đó, Hội đồng Quản lý của BV Bạch Mai đã thông qua nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bện tại đây. Theo đó, từ 1/4, giá khám bệnh theo yêu cầu tùy theo trình độ, học hàm, học vị của cán bộ y tế.

Quyết định này có khoản, người bệnh đăng ký khám giáo sư là 550.000 đồng/lượt, khám phó giáo sư 450.000 đồng, khám tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II là 350.000 đồng và khám thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa là 250.000 đồng.

Về giá giường bệnh theo yêu cầu có 4 loại, trong đó giường chăm sóc toàn diện - loại 1 (1 người/phòng) là 2,3 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2 (2 người/phòng) là 1,8 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 3 (3 đến 4 người/phòng) là 1,390 triệu đồng/người/ngày.

BV Bạch Mai cũng có hình thức giường chăm sóc toàn diện (tức phòng 2 người/1 người bệnh đề nghị sử dụng hết cả phòng) có giá 3,3 triệu đồng/người/ngày. Giá trên đây đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện.