Khởi tố nguyên phó văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

Theo cơ quan công an, bà Lan từng là kế toán trưởng của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Năm 2012, bà được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng của Sở nhưng bà đã đề nghị được kiêm nhiệm công việc kế toán vì người mới chưa thạo việc.

Từ đó, bà kê khống một người khi thực hiện bảng lương và đã tham ô 424 triệu đồng. Đến tháng 9-2016, sau khi kiểm tra, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang phát hiện sự việc…