Không thể đọc hết bản án mới nhập dữ liệu LLTP

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, đề nghị đoàn nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào LLTP. Cụ thể, việc áp dụng CNTT sẽ xây dựng đường đi, sơ đồ của LLTP, những vấn đề nào thuộc về LLTP cung cấp cho đương sự được thì tích hợp thành các mẫu giúp thuận tiện cho cơ quan cung cấp. CNTT sẽ giúp tòa án không phải cung cấp cả bản án mà chỉ chuyển phần tích hợp liên quan LLTP, không phải cử một người chạy đi giao bản án. Các cơ quan liên quan cũng vậy.

“Ngoài những vấn đề về sửa luật thì yêu cầu cần nhất là nên chỉ đạo về sử dụng CNTT trong vấn đề LLTP. Chứ cứ yêu cầu thủ công, đọc hết bản án rồi nhập dữ liệu vào thì cả năm người (của Phòng LLTP Sở Tư pháp - PV) cũng không thể làm xong mà biên chế thì không tăng” - ông Tâm nêu ý kiến. Báo cáo của UBND TP Cần Thơ cũng cho rằng để giải quyết tình trạng lạm dụng phiếu LLTP số 2 hiện nay thì cần thiết bỏ quy định về cấp phiếu LLTP số 2 cho cá nhân và bổ sung quy định về cung cấp thông tin LLTP theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan khác như nội dung của phiếu LLTP số 2 hiện nay…

Ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia, Bộ Tư pháp, cho biết đoàn ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của TP Cần Thơ liên quan đến vấn đề LLTP. Đồng thời, ông Hùng cũng cho biết hầu hết các đề xuất, kiến nghị này đều đã được đưa vào dự thảo luật sửa đổi Luật LLTP…