Khuyến khích trả lương khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Theo đó, trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động (NLĐ) được trả đủ lương. Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương...

Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc cũng do hai bên thỏa thuận và cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Bộ luật Lao động không quy định việc trả lương trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà chỉ khuyến khích NLĐ và người sử dụng lao động tự thỏa thuận để đảm bảo cho NLĐ có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Đ.LIÊN

3 anh em hơn 20 tuổi mong có CCCD

3 anh em hơn 20 tuổi mong có CCCD

(PLO)- Vì nhiều lý do, ba anh em khi 20 tuổi mới làm khai sinh, nay lại gặp khó trong việc đăng ký thường trú để từ đó làm CCCD.
Lịch tư vấn pháp luật

Lịch tư vấn pháp luật

(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.