Kiểm tra 3 mặt hàng nhập từ Trung Quốc

Theo đó, đề nghị các đơn vị tăng cường lấy mẫu gửi đi phân tích tại chi cục kiểm định hải quan để có cơ sở xác định đúng bản chất, thành phần, tính chất lý hóa của mặt hàng khai báo là “nhôm thanh định hình” nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng với đó kiểm tra mã số, trị giá, C/O đối với mặt hàng khai báo là sợi, vải nhập khẩu từ Trung Quốc để phát hiện các hành vi gian lận của doanh nghiệp.

“Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích rủi ro, xác định trọng điểm để xác định các đối tượng có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm trong khai báo các mặt hàng này được nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm mục đích trốn thuế” - công văn của Cục Hải quan TP.HCM nêu rõ.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.