Ngày 24-9, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) công bố chương trình chuyển đổi số nhằm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trên địa bàn TP tiếp cận với các gói giải pháp chuyển đổi số phù hợp. 

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch HUBA, Trưởng ban điều hành hỗ trợ chuyển đổi số, cho biết ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN là xu hướng, đồng thời là lợi ích có tính chất sống còn của DN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo ông Dũng, hiện nay cộng đồng DN đặc biệt DN nhỏ và vừa nhỏ nhận thức về chuyển đổi số còn khác nhau, còn nhiều DN e ngại, né tránh hoặc chưa dám tiếp cận. Trong chương trình này, HUBA xác định đến giữa năm 2021 tập trung làm sao để các DN hiểu, nhận thức đúng từ đó có kế hoạch hành động phù hợp, có hiệu quả.

4 tỉ hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM chuyển đổi số - ảnh 1
Ban điều hành hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Ảnh: T.UYÊN 

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện theo từng năm. Hoàn thiện và đăng kí với TP để đưa vào chương trình chỉ đạo điều hành chung của TP đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng động DN” - ông Dũng nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó ban điều hành hỗ trợ chuyển đổi số, cho biết chương trình với mục tiêu lớn nhất là làm sao thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy những ứng dụng do chính các DN CNTT tại TP phát triển cho cộng đồng DN. Từ đó, từng bước xây dựng nền kinh tế số, dần chuyển đổi DN kinh doanh theo hình thức truyền thống sang các kinh doanh trên nền tảng số.

Ông Tuấn cho biết qua khảo sát thực tế cho thấy các DN lớn ở Việt Nam triển khai ứng dụng CNTT tương đối tốt, nhất là DN trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hàng không. Tuy nhiên, với DN nhỏ triển khai ứng dụng CNTT nhiều khó khăn vì thiếu về vốn, con người.

Do đó, với nguồn quỹ 4 tỉ đồng, chương trình bước đầu hỗ trợ miễn phí sáu tháng đầu tiên cho 300 DN sử dụng ứng dụng chuyển đổi số X-Starter, X-SME, giảm 20% trong sáu tháng tiếp theo.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức các chương trình hội thảo nâng cao nhận thức của DN về chuyển đổi số…. Qua đó, giúp DN vừa và nhỏ tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh cho DN mình.