Cấm ép buộc, mua chuộc làm sai lệch số liệu thống kê
(PLO)- Luật Thống kê nghiêm cấm khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê; có hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

Sáng 23-11, với 416/420 đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thống kê (sửa đổi) gồm 9 chương, 72 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Theo đó, Luật Thống kê (sửa đổi) nghiêm cấm việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê; có hành vi can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

Cấm ép buộc, mua chuộc làm sai lệch số liệu thống kê - ảnh 1
 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thống kê vào sáng 23-11.

Luật nghiêm cấm việc thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính, báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác.

Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố của cơ quan, tổ chức; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó, quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê.

Người làm công tác thống kê phải có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có ý thức chấp hành pháp luật; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Người làm công tác thống kê độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thống kê, có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công…

TRÀ PHƯƠNG