(PL)- Sáng 11-3, tại Hà Nội diễn ra hội thảo khởi động dự án “Hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại các quốc gia ASEAN”, do Tổ chức Tín thác, thống nhất vì người tiêu dùng, Trung tâm Nguồn lực Hà Nội (CUTS Hanoi Resource Centre) và Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.

Dự án sẽ kéo dài hai năm, từ năm 2011 đến 2013, nhằm hướng tới việc tạo lập và thúc đẩy các cuộc đàm luận, đối thoại về các vấn đề liên quan đến những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong khu vực ASEAN.

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vai trò rất lớn, đôi khi là quyết định đến lợi ích doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở các nước trong khu vực ASEAN, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ.

Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, cho biết các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như quảng cáo gian dối, chỉ dẫn gây nhầm lẫn, gièm pha doanh nghiệp khác… xuất hiện ngày càng nhiều ở hầu hết các nền kinh tế, đặc biệt là các thị trường đang phát triển, nơi khuôn khổ pháp lý còn thiếu và chưa hoàn thiện.

XL