Đầu tháng 11 tiểu thương chợ Bình Tây về lại 'nhà cũ'
(PLO)- Đối với chợ tạm đóng cửa chấm dứt hoạt động kinh doanh từ ngày 15-11-2018.

Ngày 9-10, Sở Công Thương TP.HCM cho biết UBND quận 6 đã có kế hoạch thực hiện di dời tiểu thương bố trí sạp chợ Bình Tây. Thời gian bàn giao sạp chợ cho tiểu thương bắt đầu từ ngày 1-11 đến 14-11/2018.

Tổ chức di dời bố trí hộ kinh doanh vào nhà lồng chợ Bình Tây nhằm đảm bảo việc kinh doanh mang tính liên tục ổn định cho tiểu thương sau khi hoàn thành dự án nâng cấp sữa chữa chợ. Việc bố trí hộ kinh doanh vào nhà lồng chợ, bố trí sắp xếp ngành hàng không thay đổi so với trước khi nâng cấp sửa chữa chợ. Việc di dời phải đảm bảo theo nguyên tắc công khai minh bạch dân chủ tạo thuận lợi cho tiểu thương.

Đối tượng sắp xếp di dời vào chợ là các hộ kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ tạm ứng tiền hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh đợt 1 theo danh sách của Ban quản lý chợ gồm: 1.411 hộ trong đó có 1.043 hộ đã đóng tạm ứng đang kinh doanh tại chợ tạm và 368 hộ tạm ứng không di dời ra chợ tạm.

Người nhận bàn giao sạp phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu danh sách, người không có tên trong danh sách thì không được nhận bàn giao sạp chợ. Bàn giao theo thứ tự tiểu thương đến trước thì nhận bàn giao trước.

Tiểu thương sau khi nhận bàn giao, tiến hành thiết kế sạp và di dời hàng hóa từ chợ tạm sang nhà lồng chợ Bình Tây.

Đầu tháng 11 tiểu thương chợ Bình Tây về lại 'nhà cũ' - ảnh 1

UBND quận 6 giao Phòng kinh tế quận phối hợp với Ban quản lý chợ Bình Tây tổ chức bàn giao sạp chợ, di dời tiểu thương, ổn định hoạt động kinh doanh tại chợ.

Giao Ban quản lý chợ Bình Tây lập danh sách cụ thể các tiểu thương thuộc đối tượng di dời sắp xếp vào nhà lồng chợ. Bố trí địa điểm và nhân sự để thực hiện bàn giao sạp, di dời tiểu thương vào chợ Bình Tây.

Hỗ trợ tiểu thương sớm ổn định hoạt động kinh doanh đảm bảo an ninh trật tự tại chợ tạm và chợ Bình Tây trong quá trình di dời tiểu thương, bố trí sạp chợ.

Giao UBND phường 2 phối hợp Ban quản lý chợ tổ chức thực hiện di dời bố trí tiểu thương đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện.

Đối với chợ tạm đóng cửa chấm dứt hoạt động kinh doanh tại từ ngày 15-11-2018.

Trước đó vào tháng 8, Sở Công Thương TP.HCM có đề xuất UBND đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông, chợ Bình Tây bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định, công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tiểu thương. Vì chợ Bình Tây được sữa chữa, nâng cấp toàn diện từ tháng 11-2017, nhiều khối công trình đã hoàn thành đúng tiến độ nhưng khối chợ chính mới hoàn thành 65%, chậm so với kế hoạch….

Trước đề xuất trên cuối tháng 9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo chủ tịch UBND quận 5 và quận 6 đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông và chợ Bình Tây.

Việc thực hiện hai dự án phải đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tiểu thương; lưu ý không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Công Thương TP.HCM, chủ tịch UBND hai quận nói trên và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM  về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

TÚ UYÊN