Theo bà Schwab, hiện nay kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm hơn 1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ. Đối với hàng nông sản, thực phẩm, để thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường lớn nhất này, doanh nghiệp và chính phủ cần có sự chủ động chứ không nên chờ vào trình tự thủ tục. Chính phủ Việt Nam cần chủ động đàm phán với phía Hoa Kỳ để có được quy trình phê chuẩn nhanh đối với hàng nông sản thực phẩm. Lý do là ở Mỹ có rất nhiều quy chuẩn về nông sản thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và y tế cho người tiêu dùng trong nước. Mỗi ngày có hàng ngàn sản phẩm xếp hàng chờ bên ngoài nước Mỹ để được cơ quan quản lý thực phẩm của Hoa Kỳ cấp phép.

Để biết các quy chuẩn và cách xuất hàng nhanh nhất vào Hoa Kỳ, doanh nghiệp nên tìm đến cơ quan đại diện của nước này tại Việt Nam. Doanh nghiệp cũng nên tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu vì đó là xu hướng mới của kinh tế thế giới. Doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Theo số liệu thống kê, 47% tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2007 thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu.

TR.HIẾU