Doanh nghiệp vi phạm không tự đổi tên sẽ bị tước giấy phép
(PL)- Doanh nghiệp (DN) có tên trong số các DN vi phạm sở hữu trí tuệ, đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm mà không chịu tự đổi tên mình thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN.

Đây là nội dung trong dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm giải quyết vướng mắc hiện hành trong quá trình xử lý tên DN vi phạm.

Theo quy định hiện hành, DN có tên vi phạm phải tự làm thủ tục đổi tên để không mang nhãn hiệu, tên thương mại... của DN khác. Tuy nhiên, nhiều DN vi phạm đã bị kiện, tòa án kết luận có vi phạm, buộc đổi tên nhưng DN cứ lần lữa không chịu làm thủ tục. Trong khi quy định hiện hành không có hướng xử lý trường hợp “chây ì” này.

Dự thảo còn cho phép cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra, phạt hành chính và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN nếu DN không tự đổi tên. 

QUỲNH NHƯ